Ewaluacja Zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

W dniach 4, 5, 6, 7 sierpnia 2015 roku odbyła się w Naszym Przedszkolu Ewaluacja Zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Ewaluacja prowadzona była w trzech obszarach :
1 ) Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci  –  osiągnięty poziom   C  średni
2 ) Dzieci są aktywne  –  osiągnięty poziom B  wysoki
3 ) Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  – osiągnięty poziom  B  wysoki

Zamknij menu