Ewaluacja Zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

W dniach od 4 do 7 sierpnia 2015 roku odbyła się w Naszym Przedszkolu Ewaluacja Zewnętrzna przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Ewaluacja prowadzona była w trzech obszarach:

  1. Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci  –  osiągnięty poziom   C  średni
  2. Dzieci są aktywne  –  osiągnięty poziom B  wysoki
  3. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji  – osiągnięty poziom  B  wysoki