Regulamin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola U BUNI w okresie pandemii COVID-19

 • Rodzic przyprowadzający i odbierający dziecko musi mieć maseczkę ochronną, rękawiczki oraz musi być zdrowy,
 • przy wejściu głównym do przedszkola należy zdezynfekować ręce
 • w szatni przebywa 1 Rodzic z dzieckiem zachowując dystans 2 m. I przebywa możliwie jak najkrócej
  w miarę możliwości przyprowadza i odbiera dziecko jeden Rodzic
 • Rodzic nie przemieszcza się po terenie przedszkola
 • dziecko przyprowadzane do przedszkola misi być zdrowe bez objawów chorobowych tj. katar, kaszel, wysypka, ból brzucha, gorączka powyżej 37’C
 • dziecko przy wejściu będzie mieć mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym
 • dziecko nie przynosi zabawek, oraz innych przedmiotów, picia, jedzenia oraz słodkości
 • wymagane będą stałe godziny przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola wg. deklaracji Rodziców
 • dziecko jest odprowadzane na salę i przyprowadzane z sali przez Panią pełniąca dyżur w holu przedszkola
 • w szatni przedszkola nie zostawiamy fotelików, rowerków itp. rzeczy
 • zakazuje się przebywania w ogrodzie przedszkolnym po odebraniu dziecka z przedszkola