O nas

Prywatne przedszkole „U BUNI” prowadzi działalność wychowawczo-dydaktyczną od 1991 roku. Jest zlokalizowane przy ulicy Mieroszewskich 34 z dala od ruchliwych ulic na pięknym zielonym osiedlu domków jednorodzinnych. W budynku przedszkola mieszczą się sale zajęć, szatnia dla dzieci, pomieszczenie kuchenne, które służy do  przygotowania drobnych posiłków, łazienka, pomieszczenie administracyjne i gospodarcze. Przedszkole posiada własny ogród. Nasze przedszkole jest dobrze wyposażone w sprzęt, urządzenia, pomoce dydaktyczne, materiały i zabawki.

Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i poszanowanie ich praw, oferuje zajęcia stymulujące rozwój fizyczny i psychiczny oraz kształtujące postawę społeczną. Stwarzamy dziecku warunki do tworzenia pozytywnego obrazu siebie i świata. Uczymy wrażliwości i uczciwości w kontaktach z innymi oraz odróżniania dobra od zła we wszystkich sferach i dziedzinach życia. Dajemy wsparcie dziecku i jego rodzinie w procesie wychowania i przygotowania do podjęcia nauki w szkole. Wspomagamy dziecko w jego rozwoju poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, a także otaczamy opieką dzieci z różnego rodzaju trudnościami i deficytami.

  • medyczną – stały kontakt z przychodnią. W sytuacjach tego wymagających następuje wezwanie Pogotowia Ratunkowego oraz poinformowanie rodziców o zaistniałym stanie zdrowia dziecka.
  • dietetyczną – dietetyk dba o różnorodność dań, zapewniając odpowiednio dobraną kalorycznie dietę. Firma świadcząca usługi cateringowe w Naszym Przedszkolu działa zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem stosowania systemu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności według norm HACCP.
  • psychologiczną – stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Będzinie.
Zamknij menu