Wymagane dokumenty

 Statut
 Koncepcja
 Kodeks przedszkolaka
 Program wychowawczy
 Program Edukacyjny z zakresu bezpieczeństwa „Bezpieczny Przedszkolak„
 Program Adaptacyjny
 Programy – Program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego – Rozporządzenie MEN z dn. 30 maja 2014r. ( Dz. U. z dnia 18 czerwca 2014 r. poz. 803 )
 Procedura postępowania w sytuacji AGRESYWNEGO ZACHOWANIA DZIECKA
 Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
Zamknij menu